Ținând cont de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, vă informăm că datele dumneavoastră de contact aflate în baza de date a Beans United SRL sunt obținute în mod direct, ca urmare a completării unui formular de contact și solicitare de informații sau de servicii, abonarea la newsletter sau abonarea la sisteme de notificare privind publicarea de articole noi de specialitate pe site-ul  https://ww.beans-united.ro/ și pe blogul nostru https://beans-united.ro/blog  .

Compania Beans United SRL prelucrează date cu caracter personal în scop contractual, pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre și cu noutăți în domeniul tehnologiilor web și ale strategiilor de marketing online.

Compania Beans United SRL vă asigură că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să primiți informații despre noutățile în domeniul în care activăm și despre serviciile oferite de compania noastră, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare de DEZABONARE la adresa email dpo@beans-united.ro cu precizarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Avem o Politică de Confidențialitate în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram:

 • date de identificare și caracteristici ale angajaților (datele necesare pentru angajare, întocmirea contractului de muncă și îndeplinirea obligațiilor noastre față de angajați);
 • date de identificare electronică ale angajaților, ale utilizatorilor site-urilor și aplicațiior noastre, dar și ale utilizatorilor site-urilor clienților noștri (nume și prenume, email, IP, cookies, log-uri).

Scopul și temeiul prelucrării datelor dvs.:

 • prelucrăm datele cu caracter personal ale angajaților noștri cu scopul îndeplinirii obligațiilor noastre față de angajați, având ca temei legal derularea contractului individual de muncă dintre noi și angajat;
 • prelucrăm date cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor și aplicațiior noastre, în interes legitim și cu consimțamântul persoanei vizate, pentru dezvoltarea afacerii noastre și pentru îmbunătățirea permanentă a serviciilor pe care le oferim;
 • prelucrăm date cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor și aplicațiior clienților noștri, în baza contractului de prestări de servicii cu aceștia și cu consimțamântul persoanei vizate.

Transferul datelor dvs. personale către terți
Datele dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare, pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat în prealabil acordul, astfel:

 1. companiilor de curierat, în scopul livrării serviciilor sau produselor comandate de dvs., al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului;
 2. altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor;
 3. autorităților publice, agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege.

În cazul în care un terț folosește datele personale în contextul interesului să legitim, compania  Beans United SRL nu își asumă nicio responsabilitate. Prestatorii terți de servicii au semnat clauze de confidențialitate și nu li se permite să utilizeze datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal
Beans United SRL este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți în mod direct prin site-urile noastre, prin email sau fizic și răspunde de aceste date în conformitate cu

legislația aplicabilă privind protecția datelor. Beans United SRL nu transmite datele dvs. cu caracter personal unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de legislația în vigoare.

Unde vă stocăm datele
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe un server securizat și sunt prelucrate exclusiv în calculatoare securizate aflate la sediul companiei Beans United SRL. Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal pot fi sunt transmise în cadrul departamentelor companiei.  Beans United SRL va actiona numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra aceste date cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice.

Nu vindem, nu transmitem și nu cedăm terților datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației contractuale și, după încheierea acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate
Dreptul la acces: aveți dreptul de a solicita informații privitoare la datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. Ne puteți contacta la adresa email dpo@beans-united.ro sau la telefon 0745 323 558 pentru a vă furniza datele dvs. cu caracter personal prin email, prin poșta sau în mod direct.

Dreptul la portabilitate: ori de câte ori compania noastră vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dvs. într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: orice utilizator al site-ului https://ww.beans-united.ro/ și al blogului https://ww.beans-united.ro/blog poate obține ștergerea datelor sale cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de compania noastră, cu excepția următoarelor situații:

- aveți o solicitare de informații nerezolvată;
- aveți un contract în derulare;
- ați avut un contract în derulare care se află în mentenanță;
- dacă ați încheiat un contract de achiziție sau sunteți angajat al companiei, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu acest contract, conform cu legislația contabilă.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale bazate pe interes legitim: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Compania noastră nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal, decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a vă opune emailing-ului direct: aveți dreptul să vă opuneți emailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare de studii și analize.

Vă puteți dezabona la informațiile primite, prin următoarele modalități:

 • urmând instrucțiunile din fiecare email cu publicațiile electronice editate, din subsol, apăsând “dezabonare” sau “unsubscribe”;
 • prin transmiterea unui email la adresa dpo@beans-united.ro , cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați companiei noastre să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații (exemple):

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, compania noastră va restricționa orice prelucrare a acestor date, până la confirmarea interesului legitim;
 • dacă afirmați că datele dvs. cu caracter personal sunt incorecte, compania noastră trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date, până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării acestora;
 • în cazul în care compania nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Cum vă puteți exercita drepturile: echipa noastră vă stă la dispoziție la adresa email  dpo@beans-united.ro  sau la telefon 0745 323 558.

Perioade de retenție a datelor dvs. cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate vor fi păstrate numai cât este necesar, conform legislației în vigoare, în timpul unei perioade de tranziție (până la rezolvarea solicitărilor dvs., pentru livrarea bunurilor sau serviciilor, emiterea de facturi sau alte documente) sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată, în care compania noastră are obligația legală de a arhiva datele cu caracter personal.

Dacă se inițiază o acțiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalizarea acestei acțiuni, inclusiv eventuale perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform legislației în vigoare.

Vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă,. Ulterior vom șterge datele dvs. cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

În toate cazurile, datele cu caracter personal din formularele completate, contractele comunicările și alte documente identificate pot fi suspuse unor cerințe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea pe o durată de până la 10 ani.

Proceduri de securitate
În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor cu caracter personal, folosim proceduri si tehnologii rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme, programe software și proceduri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricționări tehnice și fizice ale accesării datelor cu caracter personal pe serverele și computerele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

Fișiere cookie
Site-ul https://ww.beans-united.ro/ și blogul https://ww.beans-united.ro/blog utilizează cookie-uri.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul site-ului și al blogului, pentru a oferi funcții de rețele sociale, pentru a analiza traficul și pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor.  

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator, de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru funcționarea site-urilor noastre. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente).

Cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Site-ul https://ww.beans-united.ro/ și blogul https://beans-united.ro/blog utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți / furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-urilor și se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-urile noastre?
O vizită pe site-ul sau pe blogul nostru poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului / a blogului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Google Analytics
Site-ul și blogul companiei Beans United SRL folosesc cookie-uri Google Analytics pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează acese pagini web și pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stochează informații despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum și secțiunile accesate din cadrul paginilor.

Pentru analizele si statisticile noastre realizate cu ajutorul Google Analytics, folosim funcția ['_gat._anonymizeIp'], prin intermediul căreia adresa IP a conexiunii internet a utilizatorilor ce acceseaza paginile web ale companiei Beans United SRL este prescurtată și anonimizată.

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la modul în care Google folosește sși colecteaza aceste date , accesați link-ul privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=ro  .

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri ne-accesibile / nefuncționale sau dificil de vizitat și de folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Alte informații pentru setările cookie-urilor generate de terți: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Rețele de socializare: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn
Pe site-urile noastre am instalat scripturi ale unor rețele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn). Dacă un utilizator al paginilor web ale companiei nu dorește transmiterea de informații către aceste rețele de socializare, poate să împiedice acest fapt, deconectându-se de la conturile sale pe aceste rețele, înainte să acceseze paginile web.

Newsletter
Utilizatorii site-urilor noastre au dreptul să revoce oricând declarația de consimțământ emisă prin procedura de confirmare a abonării la newsletter, prin email. Compania noastră consideră în mod automat retragerea de la abonarea la newsletter ca pe o revocare a consimțământului. Newsletter-ele sunt trimise prin intermediul unei platforme de trimitere de emailuri și newsletter, operată prin serverul Hubspot. Adresele email ale destinatarilor sunt stocate pe acest server și nu sunt transmise altor entități.

Contact DPO Beans United: dpo@beans-united.ro